Meny

Meny

FarsundIL 2016-01-09 10:05:54

Bueskytingsgruppestyret

Gruppestyret er bueskytingsgruppas øverste organ og er ansvarlig for:

  • Representere bueskytingsgruppa i hovedstyret og sørge for at hovedstyrevedtak som angår gruppa blir satt ut i live
  • Gjennomføre gruppestyremøte hver 5 uke
  • Ansvarlig for den delen av klubbens økonomi som angår gruppa og følge opp de budsjetter som er vedtatt
  • Holde kontakt med gruppens ulike lag
  • Fordele treningstider
  • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp trenere innen sin idrett
  • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp dommere innen sin idrett
  • Legge planer og strategier for de ulike lag og årsklasser
  • Lage årsplan for gruppas aktiviteter
  • Arrangere turneringer

Bueskytingsgruppestyret i Farsund IL består av disse medlemmene:

Rolle                       Navn                           Mobil               E-post                                  
Leder Richard Istad 926 88 666 ricky@farsundil.no
Nestleder Anita Ore 917 08 524 anita.elle@online.no
Medlem Gerd Istad 412 14 854 gerdist@online.no
Medlem Heidi Karine Eilertsen  951 46 409 heidi.eilersen@hotmail.com