FarsundIL 2016-01-06 20:30:06

Roller og ansvarsfordeling

FOTBALLGRUPPA

Fotballgruppa er organisert i et fotballstyre, lag (trenere/oppmenn/foreldrekontakt), sportslig utvalg, dommere, dommer- og trenerkoordinator.

GRUPPESTYRET

Gruppestyret er Fotballgruppas øverste organ og er ansvarlig for:

 • Representere Fotballgruppa i hovedstyret og sørge for at hovedstyrevedtak som angår gruppa blir satt ut i live
 • Gjennomføre gruppetyremøte hver 5. uke
 • Holde kontakt med gruppens ulike lag
 • Fordele treningstider
 • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp trenere
 • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp dommere
 • Oppdatere og utvikle sportsplan
 • Lage årsplan for gruppas aktiviteter
 • Arrangere turneringer

 

ROLLER OG ANSVARSFORDELING

  Leder

 • Lede gruppestyremøte
 • Melde på lag til seriespill i samråd med daglig leder
 • Delta på regions- og sonemøter
 • Kalle inn til gruppestyremøte
 • Skrive årsrapport for gruppa
 • Delta i sportslig utvalg
 • Søke om treningstider
 • Fordele treningstider
 • Delta på hovedstyremøtet og rapportere fra fotballgruppa
 • Rapportere fra hovedstyremøte til gruppestyret

 

 Nestleder

 • Være stedfortreder for leder
 • Skrive møtereferat fra gruppestyremøte
 • Sende ut møtereferat til fotball@farsundil.no

 

Lagkontakter

 • Kontaktledd mellom gruppestyret og trener/foreldrekontakt
 • Delta i sportslig utvalg
 • Ansette trenere i samråd med daglig leder
 • Ha jevnlig kontakt med trener
 • Rapportere fra laget til gruppestyret
 • Seriepåmelding (sammen med daglige leder og trener)
 • Turneringer (bistå trenere, sammen med daglig leder)
 • Års-evaluering (fra og med J/G 13)
 • Kalle inn til trenermøte i samråd med trenerkoordinator
 • Lede trenermøte (sammen med Trenerkoordinator)

 Trenerkoordinator

 • Ansvarlig for oppfølging og oppdatering av sportsplan
 • Delta i sportslig utvalg
 • Oppfølging av trenere på feltet
 • Ansvarlig for hospitering (Sportslig utvalg)
 • Ansvarlig for uttak til sonelagene (Sportslig utvalg)
 • Arrangere trenermøter i samarbeid med lagkontakt
 • Faglig ansvarlig for Tine Fotballskole
 • Videreformidle kurstilbud

Dommerkoordinator

 • Dommerregistrering
 • Ansvarlig for klubbdommerkurs (J/G 14)
 • Følge opp klubb, rekrutt og krets- dommere
 • Organisere dommere til G/J 11, G/J 12 og G/J 13 i samarbeid med dommeransvarlig
 • Sonemøter (dommer)
 • Kalle inn til dommermøte
 • Lede dommermøte
 • Videreformidle kurstilbud
 • Påmelding kurstilbud

 

Materiellansvarlig

 • Kontakt for trenere angående utstyr
 • Bestille utstyr gjennom daglig leder/leverandør
 • Oppdatere utstyrslister
 • Overoppsyn med lager-rom

Sportslig utvalg

 • Består av Leder, Trenerkoordinator, Lagkontakt og Hovedtrener
 • Bistår trenerkoordinator ved uttak til hospitering og sonelag
 • "Tvistenemd" ved uoverensstemmelser mellom lag, spillere eller foresatte

Arrangement-koordinator

Planlegge arrangement i samarbeid med Lagkontakt og Hovedtrener/Foreldrekontakt

Fotballgruppestyret

Gruppestyret er Fotballgruppas øverste organ og er ansvarlig for:

 • Representere Fotballgruppa i hovedstyret og sørge for at hovedstyrevedtak som angår gruppa blir satt ut i live
 • Gjennomføre gruppestyremøte hver 5 uke
 • Ansvarlig for den delen av klubbens økonomi som angår gruppa og følge opp de budsjetter som er vedtatt
 • Holde kontakt med gruppens ulike lag
 • Fordele treningstider
 • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp trenere innen sin idrett
 • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp dommere innen sin idrett
 • Legge planer og strategier for de ulike lag og årsklasser
 • Lage årsplan for gruppas aktiviteter
 • Arrangere turneringer

Fotballgruppestyret i Farsund IL består av disse medlemmene:

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Britt Tangvald Olsen  974 89 131 brittkari@farsundil.no
Nestleder Ole Fuglestad 928 36 517 fuglen3@gmail.com
Medlem Erik Rosåsen 986 41 629 erik_rosaasen@hotmail.com
Medlem Ove Tønnessen 915 55 564 ove@farsundil.no
Medlem Jan-Eric Hole 414 53 326 janeric.hole@gmail.com
Medlem Karl Johan Skråmestø 911 83 448 skraame@online.no
Medlem Hege Ludviksen 934 85 028 hludviksen@hotmail.com
Trenerkoordinator Joachim Buch 957 60 928 trekorfot@farsundil.no

 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket