Retningslinjer for hospitering

NFFs anbefalinger i forhold til Hospitering:

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere årstrinn, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for hospitering er vanskelig. I noen klubber må spillerne bidra oppover for at det skal bli nok spillere til å stille lag på trinnet(ene) over. I andre klubber er det rett og slett naturlig at alle spillerne får lov til å være med på den aktiviteten som er på banen, samme hvor unge eller gamle de er! 

Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er avgjørende når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. På generelt grunnlag anbefaler vi ikke hospitering før barna er 10 år. 

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mesterlæring spesielt. Det kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne – unødvendig – kommer i konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom trenere. Hospiteringsordninger bør håndteres av klubben – gjennom en «uhildet» trenerkoordinator eller spillerutvikler. Igjen er samarbeid, planlegging på forhånd og god kommunikasjon avgjørende. 

Skal spillerne trives når de trener sammen med et eldre årstrinn, er flytsonemodellen på og utenfor banen avgjørende. At spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er viktig for å skape trygghet på treningsfeltet. Så presses spilleren i rom og tid blant spillere som har kommet lenger. Spilleren blir utfordret. Vellykkede hospiteringsordninger krever fotballfaglig samkjøring mellom årstrinn. 

Ofte ser vi at yngre spillere møter nye temaer «uforberedt» i et nytt miljø. De blir plassert i uvante roller, blir satt i «mur» eller i shadow-trening når det eldre laget gjennom ukesyklusen forbereder seg til kamp. Det gir ikke utvikling!  

 

Eksempel på hospiteringsordning I klubb(NFF): 

 

(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe) 

(B) = trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt 

(C) = spillerutvikler (og/eller annen sportslig ansvarlig sentralt i klubben) 

1. Hospitering bør initieres av (A). Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 

2. (A) kontakter(B) og (C), og disse må finne treningsøkt(er) som passer best. 

3. (A) og eventuelt (C) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 

4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. 

5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig (det avholdes jevnlige trenermøter for jenter og gutter hvor dette er et fast punkt på agendaen): 

a. (B) og (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet. 

b. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett. 

c. Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i aldersklassen må (A), (B) og (C) diskutere hvorvidt hospitanten bør flyttes opp på permanent basis. 

6. Hospiteringsavtalene bestemmes og evalueres i jevnlige trenermøter. 

 

Hospitering i Farsund IL/fotball: 

FIL er en breddeklubb som ønsker å legge forholdene til rette for alle spillere. Dette gjelder både de som satser hardt, er talenter, og de som er med på grunn av det sosiale. Klubben og trenerne skal legge til rette for at alle spillere som ønsker å prøve seg på et høyere nivå har mulighet til det.  FIL ønsker ikke at spillere flyttes opp permanent uten at det er særskilte behov for det. 

Det foregår organisert hospitering i ungdomsfotballen(11 år og opp).

Trenerteamet på hvert årstrinn bestemmer hvem som er aktuell for hospitering opp et hakk. Trenerne bestemmer selv hvor mange spillere som til enhver tid skal hospiteres inn i eget lag. Dette gjelder også i forhold til hvilke treningsøkter det skal hospiteres inn i. Det lages rullerings ordninger dersom ikke alle hospiterings spillene kan hospitere samtidig. Trenerne har ansvar for å holde en god dialog slik at alle aktuelle hospitanter får tilbud om hospitering. 

Hospitant utvelgelsen skal vurderes etter følgende kriterier: 

- Spillerens holdninger/oppførsel til trenere, medspillere, dommere og motstandere. 

- Spillerens treningsfremmøte. Hospitanter skal ha høyt treningsfremmøte, helst fullt. Hospitering skal foregå som et tillegg til eget lags treninger, ikke i stede for. 

- Spillerens innsats og dedikasjon på eget lags treninger. 

- Utvelgelsen er dynamisk, det vil si at trenerne fortløpende må vurdere hvem som er aktuelle for hospitering.

 

Alle trenere i klubbens ungdomsgruppe han ansvar for å formidle til egen spillergruppe hvordan hospitering skal gjennomføres og hvilke kriterier som stilles til hospitanter. 

Det kan hospiteres i kamp. Her følges samme rettningslinjer i forhold til trening. Trenerne må sammen sørge for spillernes totale belastning. 

For jenter med særskilt interesse og talent kan det være aktuelt å hospitere med guttene på samme årstrinn i stede for med jentene på trinnet over.  

Ved tilfeller hvor en ønsker fravik fra klubbens retningslinjer taes det kontakt med treningskoordinator eller sportslig leder. 

 

Hospitering for Mini:

Det foregår i utgangspunktet ikke organisert hospitering på disse alderstrinnene, men vi ønsker selvsagt at flest mulig skal trene mest mulig etter egne interesser og ønsker. Det er derfor dere treneres ansvar å tillate at spillere trener med ulike lag, maks et årstrinn opp, dersom det er spillere som er ekstra interesserte. 

Kriterier for slik ekstra trening er: 

- Maks fremmøte på eget lag.

- God oppførsel, gode holdninger på eget lag.

- Ikke til hinder på «nytt lag» (Nivåmessig eller antall spillere)

 

Ved spørsmål og utfordringer omkring dette teas det kontakt med trenerkoordinator eller sportsligleder. 

 

NB: Det kan være aktuelt å flytte spillere til et annet årstrinn fast (jenter til guttelag). Dette er ikke hospitering, men kan gjøres av særskilte grunner. I slike tilfeller skal dette taes opp i styret som skal ta en endelig avgjørelse i slike saker.

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket