Farsund Idrettslag inviterer til

alcoa.png

Alcoa Cup 2016

Lørdag 12. & søndag 13. mars

7’er fotball (6 utespillere + keeper)

Klasser:

Lørdag - Gutter 14 Nivå 1 & 2 (2002 modeller)

   Søndag - Jenter 16 & Damer

Alcoa%20Milj%F8park%20med%20Alcoa.jpg

 

 Frist for påmelding er 4. mars 2016.

 Klikk her for påmelding

 

Spillested

Alcoa Miljøpark Farsund

 

Puljer/nivåinndeling

  • Puljene vil i utgangspunktet bestå av 4 lag.
  • Alle lag får minimum 3 kamper.
  • Det spilles sluttspill hvor de 2 beste lagene går videre fra hver gruppe.

 

G14 - Gruppene deles inn etter nivå og møter ikke hverandre i turneringen. Det er derfor viktig at lag meldes på i riktig nivå.

  • Nivå 1 = Er påmeldt i 1 divisjon kommende sesong.
  • Nivå 2 = Er påmeldt i 2-3 divisjon kommende sesong.

 J16/Damer spilles som 2 separate turneringer og møtes ikke. Ved få påmeldte lag, kan disse gruppene etter avtale med lagene settes i samme gruppe.

 

Overårige spillere

Turneringen følger årsklasseinndelingen for sesongen 2016. Bruk av overårige spillere i turneringen må det eventuelt søkes om. Grunnlag for dispensasjon kan være sosiale eller medisinske forhold. Det skal ikke legges opp til å forsterke et lag ved bruk av overårige spillere. Søknaden sendes til Farsund Idrettslag.

 

Spillere på flere lag

Kun keeper kan delta på inntil to lag.

 

Spilletid

Spilletiden er 1 x 18 min.

 

Kamptidspunkt

Kampprogrammet sendes ut på mail i forkant av turneringen. Endringer oppdateres på e-post til kontaktpersoner.

 

Premiering

Lagpokal til nr. 1, 2 & 3 plass i hver klasse.

 

Påmeldingsavgift/betaling

Påmeldingsavgiften er kr 150,00 pr spiller.

Lag kan stille med så mange innbyttere som ønskelig.

Betaling skjer LAGVIS og faktura sendes ut til hver enkelt klubb etter at påmelding er utført.

Husk å få med alle opplysningene slik at det er mulig å kontakte laget for eksempel på mail (utsendelse av program/oppsett).

 

Kontaktinfo

Spørsmål i forkant av turneringene kan rettes til

 

Turneringsregler

Turneringsregler sendes sammen med oppsett i god tid.