FarsundIL 2016-01-03 14:37:58

Hovedstyret

Hovedstyret i Farsund IL er sammensatt på denne måten:

 • Leder
 • Nestleder
 • Ungdomsrepresentant
 • Representant Bueskyting
 • Representant Fotball
 • Representant Håndball
 • Representant Volleyball

Det enkelte gruppestyret kan selv velge en annen fast representant til hovedstyret enn sin leder.

Det enkelte gruppestyret er selv ansvarlig for å stille med varamedlem til møtene i hovedstyret dersom deres representant i hovedstyret er forhindret fra å stille.

Daglig leder deltar på hovedstyremøter og er har rollen som sekretær i disse møtene.

Medlemmer

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Bjarne Hellum 905 71 948 leder@farsundil.no
Nestleder Britt Tangvald Olsen 974 89 131 brittkari@farsundil.no
Representant bueskytingsgruppa Rickard Istad 926 88 666 ricky@farsundil.no
Representant fotballgruppa Trond Langås 934 95 662 trondl@farsundil.no
Representant håndballgruppa Gunnar Fossland 982 52 462 gunnarf@farsundil.no
Representantvolleyballgruppa Lill Hege Hals 932 13 488 lillhege@farsundil.no
Representant håndballgruppa utøver Sissel I Torsøe 922 92 373 sisselisaksen@hotmail.com

Hovedstyrets oppgaver

Styret skal

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, organisasjonsplan, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
 • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
 • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

 

Roller og ansvarsfordeling

Leders oppgaver

 • er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

Nestleder oppgaver

 • fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
 • bistår leder og danner et lederteam med denne.
 • har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Styremedlemmers (gruppestyremedlemmer) oppgaver:

 • møter på styrets møter
 • skal være bindeledd mellom hovedstyret og gruppestyret
 • skal rapportere fra gruppestyremøte til hovedstyremøte

Sekretærs oppgaver:

 • føre referat over alle styremøter
 • lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
 • lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.
FarsundIL 2016-01-03 14:41:13

Daglig leder

Daglig leders arbeidsoppgaver er:

 • Kontakt med sponsorer og andre forretningsmessige samarbeidspartnere
 • Se til at sponsoravtaler følges opp og videreutvikle disse.
 • Vedlikehold av medlemsarkiv og utsendelse av medlemskontingent
 • Koordinering av klubbens totale dugnadsarbeid
 • Koordinering av aktiviteter – lotterier – vaktlister
 • Koordinering av transport i forbindelse med kamper og lignende
 • Ordne transport, egenandeler og annet vedrørende turneringer m.m.
 • Henting og fordeling av post
 • Innkjøp til klubben, følge opp klubbens innkjøpsavtaler, innhente anbud der det skal gjøres, 
 • Innkjøpssansvarlig for klubben
 • Delta på hovedstyrets møter, og skrive referat fra disse
 • Delta på gruppestyremøter for bedre kommunikasjon.
 • Andre forefallende oppgaver for å avlaste frivillige og tillitsmannsapparatet.

Kalender

Desember
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

29.12.2017
Romjulsturneringer 2017

11:00 - 19:00

Alcoa Miljøpark

07.01.2018
Seriekamp Herrer volleyball 1 div. 13:00

12:30 - 15:30

Alcoahallen

20.01.2018
Seriekamp Herrer volleyball 1 div. 16:00

15:30 - 19:30

Alcoahallen

03.02.2018
Seriekamp Herrer volleyball 1 div. 16:00

15:30 - 19:30

Alcoahallen

15.02.2018
Seriekamp Herrer volleyball 3 div. 19:00

18:30 - 21:30

Alcoahallen

17.02.2018
Seriekamp Herrer volleyball 1 div. 16:00

15:30 - 19:30

Alcoahallen