Aldersklasser

 • Gutter 11 år
 • Gutter 12 år
 • Gutter 13 år
 • Gutter 14 år
 • Gutter 15 år
 • Jenter 11 år
 • Jenter 12 år
 • Jenter 13 år
 • Jenter 14 år
 • Jenter 15 år

 

Kampreglement, spilletider og baner

Antall kamper

Alle lag er garantert minimum 5 kamper uansett aldersklasse.


Regler

Det spilles 7-er fotball (keeper + 6 utespillere) for alle aldersklasser. Det anbefales en spillertropp på 10 spillere, tre innbyttere per lag.

Kampene spilles etter NFF`s regler. Hvis ikke annet er nevnt.

En spiller kan kun spille på ett lag. Navn på spillere som skal benyttes under turneringen leveres til sekretariatet før laget første kamp.

Kamptiden

Kamptiden er 2 x 13 min.

Innledende kamper
Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge:

 1. Poeng.
 2. Poeng i innbyrdes oppgjør.
 3. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
 4. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør.
 5. Målforskjell totalt.
 6. Flest scorede mål totalt.
 7. Loddtrekning.

 

Sluttspill

Det arrangeres sluttspill kun for aldersklassene 13 - 15 år.

Alle kampene i sluttspill går etter utslagsmetoden. Hvis det er uavgjort etter full tid, skal kampen avgjøres gjennom ekstraomganger på 2 x 5 min. Hvis et av lagene scorer i løpet av ekstraomgangene skal kampen avbrytes, og laget som skoret har vunnet. Blir det ikke mål i ekstraomgangene, skal vinner laget som har fått flest cornere under hele kampen (inklusive eksraomgangene). Ved likt antall cornere trekkes vinneren ved loddtrekning.

Kampstart

Først oppsatt lag begynner med ballen og starter på banehalvdelen som vender mot Alcoahallen (utendørs) eller mot tribunene (innendørs). Lagene skal holde seg klare minst 10 minutter før kampstart. Lag som ikke møter til kampstart, taper kampen 0 – 3. Dersom to lag har like draktfarger, må sist oppsatte lag bytte drakter. Lagene oppfordres til å ha med egne overtrekksdrakter.

Baner

Kampene blir spilt både innendørs og utendørs. Innendørs på kunstgress. Utendørs på kunstgress eller naturgress.

Protester

Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelse i Alocahallen innen 30 minutter etter kampslutt, undertegnet av begge lags leder/kaptein og dommer(e). Protesten vil bli avgjort av en protestjury som oppnevnes iht NFFs bestemmelser for turneringer. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Protestgebyr kr. 1500.- betales når protesten leveres.

Konflikter

Konflikter som ikke er nevnt her skal avgjøres etter NFFs lover.

Dispensasjoner

Det er kun tillatt med én overårig spiller per lag. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel for gjeldende klasse

Rusmidler

Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NFF.

 

Premiering

Det er premiering til alle deltakere.