Aldersklasser

                    

Gutter 2008      Jenter 2008              

Gutter 2007      Jenter 2007

Gutter 2006      Jenter 2006

Gutter 2005      Jenter 2005

Gutter 2004      Jenter 2004

Gutter 2003      Jenter 2003

 

H%E5nball%20jenter_2.jpg

  

 
 

Kampreglement og spilletider

Klasse G/J 2007/2008

Klasse G/J 2007/2008 spiller 6-er håndball på full bane.
Målvakt + 5 utespillere.

Advarsel og utvisning kan benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon (Rødt kort ) skal ikke forekomme. En utvisning er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste spilleren. Den utviste spilleren er klar for deltakelse etter 2 minutter

 Alle lag får minst 4 kamper. Spilletid 1x15 minutter.

Klasse G/J 2003-2006

Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse. Det er også tillatt å bruke samme spiller på flere lag, dog ikke i samme klasse, men vi kan ikke ta hensyn til dette i kampprogrammet. I henhold til NHFs reglement er det maks tillatt med 14 spillere på lag pr.kamp.12-16  år har sluttspill. Hvis det kun blir en gruppe i en klasse avvikles det ikke eget sluttspill.

Spilletid er 1 x 20 min for alle kamper i G/J 2003-2006

Innledende kamper

Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge:

  1. Poeng.
  2. Poeng i innbyrdes oppgjør.
  3. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
  4. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør.
  5. Målforskjell totalt.
  6. Flest scorede mål totalt.
  7. Loddtrekning.

Sluttspill

Alle kampene i sluttspill går etter utslagsmetoden. Hvis det er uavgjort etter ordinær spilletid, settes spillet i gang igjen 2 x 3 min etter trekning om hvem som skal starte med ballen. Hvis uavgjort spilles det straffekonkurranse med 3 spillere på hvert lag. Lagene blir stående på samme banehalvdel som i ordinær spilletid.

Kampstart

Først oppsatt lag begynner med ballen og starter på banehalvdelen til venstre for sekretariatet. Lagene skal holde seg klare minst 10 min. før kampstart. Lag som ikke møter til kampstart, taper kampen 0 – 5. Dersom to lag har like draktfarger, må sist oppsatte lag bytte drakter. Lagene oppfordres til å ha med egne overtrekks drakter.

Protester

Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelse i Alocahallen innen 30 minutter etter kampslutt, undertegnet av begge lags leder/kaptein og dommer(e). Protesten vil bli avgjort av en protestjury som oppnevnes iht NHFs bestemmelser for turneringer. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Protestgebyr kr. 1500.- betales når protesten leveres.

 Dispensasjoner

De lag som har dispensasjon for overårige spillere gitt av sine respektive håndballregioner for seriespill, kan benytte disse i Kapercup. Det presiseres at det til enhver tid ikke må være flere enn 2 spillere med dispensasjon på banen samtidig.

Klister

Kun G/J 2003-2004 har tillatelse til bruk av vannbasert klister. Brudd på denne bestemmelsen vil føre til bot på kr. 2000,-

Rusmidler

Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NHF.

Hoppskudd.jpg

Premiering

 

 Alle deltakerne får premie.

 

Jenter2006.jpg