Finansiering av klubbhuset

Klubbhuset vårt har en kostnadsramme på 4 millioner kroner.

Bygget skal finansieres ved hjelp av spillemidler, dugnad, gaver og lån.

Inntekter  
Dugnad 1 300
Gaver 950
Spillemdiler 1 200
Lån 550
Sum 4 000

Finansiering.png

Dugnad.png

Gaver.png