Planene

Planene for aktivitetene i verdensrekordhelgen er under utarbeidelse og vi vil legge ut informasjon om dette straks det er klart.

Følgende arbeid utføres:

Aktivitet Utført/utføres av Ferdigstilt
Søke om tomt av kommunen Byggekomiteen  26.03.2015
Utarbeide plan og byggetegninger Byggekomiteen, Gaia Lista  10.09.2015
Utarbeide budsjett og finansieringsplan Byggekomiteen, Sparebanken Sør  20.09.2015
Søknad om rammetillatelse Byggekomiteen, Naust Bygg AS  18.11.2015
Søknad om spillemidler Byggekomiteen  15.12.2015
Søknader penge- og materialgaver Byggekomiteen  
Oppmåling av tomt Lister Oppmåling AS 09.01.2015
Rammetillatelse innvilget Farsund kommune 21.01.2016
Planlegge innkjøp av materialer Byggekomiteen, Monter AS  05.02.2016
Planlegge rør- og elektroarbeid Byggekomiteen, Tratec Teknikken AS  12.02.2016
Planlegge overflatearbeid Byggekomiteen, Malerbua AS  
Planlegge byggearbeid Byggekomiteen, Hansen Bygg AS og Bjørndal Vedlikehold AS 09.02.2015
Innkjøp av materialer Byggekomiteen, Monter AS 18.03.2016
Søknad om igangsettelse Byggekomiteen, Naust Bygg AS 02.02.2016
Rydde tomt før opparbeiding Dugnad 14.02.2015
Opparbeide tomt og infrastruktur Brødrene Thorkildsen AS 12.03.2016
Tilkoble fjernvarme, vann/avløp og strøm Brødrene Thorkildsen AS, Teknikken AS  
Støpe gulv Lista Bygg AS, Henning Tønnesen  23.03.2016
Reise bygget (verdesrekord) Dugnad, FIL-medlemmer og ansatte fra Monter AS, Hansen Bygg AS, Bjørndalen Vedlikehold AS, Tratec Teknikken AS, Malerbua AS, Arnfinn Johnsen AS, Naust Bygg AS, Brødrene Ytterdal AS, Vanse Bygg AS, Tømrer Odin Ytterdahl, Oskar Nygaard AS  

Finansiering.png

Dugnad.png

Gaver.png