Klubbhustegningene

Det er akitekt Dag Roalkvam hos Gaia Lista AS som har laget tegningen for det nye klubbhuster til FIL.

Bygningen har en utpreget miljøprofil med hensyn til materialvalg og bruk av naturlig ventliasjon.

 

Skisse%20S%F8r.jpg

Skisse Sør.jpg

 

Skisse%20Nord.jpg

Skisse Nord.jpg

 

Skisse%20Vest.jpg

 

Skisse Vest.jpg

 

Skisse%20%D8st.jpg

Skisse Øst.jpg
 

Fasade.jpg

 Fasade.jpg
 

Plan.jpg

 Plan.jpg
 

Situasjonsplan.jpg

 Situasjonsplan.jpg

Finansiering.png

Dugnad.png

Gaver.png