Meny

FarsundIL 2016-01-09 09:05:10

Volleyballgruppestyret

Gruppestyret er volleyballgruppas øverste organ og er ansvarlig for:

  • Representere volleyballgruppa i hovedstyret og sørge for at hovedstyrevedtak som angår gruppa blir satt ut i live
  • Gjennomføre gruppestyremøte hver 5 uke
  • Ansvarlig for den delen av klubbens økonomi som angår gruppa og følge opp de budsjetter som er vedtatt
  • Holde kontakt med gruppens ulike lag
  • Fordele treningstider
  • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp trenere innen sin idrett
  • Rekruttere, sørge for utdanning og følge opp dommere innen sin idrett
  • Legge planer og strategier for de ulike lag og årsklasser
  • Lage årsplan for gruppas aktiviteter
  • Arrangere turneringer

Volleyballgruppestyret i Farsund IL består av disse medlemmene:

Rolle        Navn Mobil E-post                              
Leder Lill Hege Hals 932 13 488 lillhege@farsundil.no
Nestleder Anija Turner 934 92 507 anjaturner2@gmail.com
Medlem Erik Grindheim 930 71 133 ergn01@gmail.com
Medlem Arild Løvendal 915 37 704 arild.lovendahl@gmail.com
Medlem Dag Roalkvam 959 74 767 dag@farsundil.no
Materiell Henry Vigmostad 932 40 144 henry.vigmostad@vabb.no